REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Sähönen Oy (Y-tunnus: 3327785-8)
Saarentie 33
16100 Uusikylä

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Käyttäjärekisteripäällikkö
Sähköposti markus.palo@sahonen.fi

REKISTERIN NIMI

Sähönen Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö(t) on/ovat Sähönen Oy:n asiakkaita, tarjouksen saaneita, yhteystietonsa antaneita tai Sähönen Oy:n  itsensä hankkimia yhteystietoja julkisen lähdeaineiston perusteella.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Sähönen Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi, tarjousten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös suoramarkkinointi tarkoituksessa.

Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Sähönen Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Sähönen Oy asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Sähönen Oy:n on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä www.sahonen.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse markus.palo@sahonen.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sähönen Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Sähönen Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Sähönen Oy  tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SmaSähönen Oy:n  sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Sähönen Oy:n tilaamalla salasanasuojatulla palvelimella.